ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ 

ಯೂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ

ಹೋಬಳಿ ಉತ್ಸವ

ವಿ ವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್

ಸೂಪರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್